Biskupská rezidence

35658

Stojí na místě původních budov kapituly vzniklých v 11. století, přestavěných v 16. toletí renesančně. Dnešní budova rezidence byla postavena podle plánů Giulio Broggia v letech 1683-1701. Dvoupatrová budova je vybudována čelem k řece a vytváří spolu s katedrálou výraznou dominantu města, má osový rizalit, je členěna pilastry a terasou, na sever jsou tu dvě mělká křídla. Je v ní umístěna kaple sv. Vavřince.