Biskupská konzistoř

35657

Budova konzistoře byla vystavěna v letech 1736-41 pro diecézní kněžský seminář barokním stavitelem Octavio Broggiem. Biskupský seminář byl otevřen již r. 1738. Úpravy proběhly po r. 1788, kdy na místo semináře byla zřízena biskupská konzistoř. Druhé patro bylo přistavěno až r. 1880. V nástavci se nachází socha sv. Jana Nepomuckého a nad vchodem je umístěn znak pátého litoměřického biskupa Mořice Adolfa Karla, vévody ze Sachsen-Zeitz.

Jedna z posledních oprav konzistoře proběhla v roce 1995.