Biskupství litoměřické

Vítáme Vás na stránkách litoměřického biskupství.

Biskupství litoměřické je součástí Římskokatolické církve. Bylo založeno roku 1655 papežem Alexandrem VII. a je institucí s mnohasetletou tradicí.

Římskokatolickou církev tvoří místní církve neboli diecéze. Diecéze je přesně vymezené území, kde žijí katoličtí křesťané. Litoměřická diecéze se rozkládá na 9 393 km2, žije v ní téměř sto šedesát tisíc římskokatolických věřících a na jejím území se nachází 1 265 sakrálních staveb (kostelů a kaplí).

V čele diecéze stojí diecézní biskup. Se správou diecéze a s řízením úřadu diecéze mu pomáhá generální vikář a zvláštními úkoly bývají pověřováni biskupští vikáři – do svých funkcí jsou všichni jmenováni diecézním biskupem.

Biskupství litoměřické je tedy institucí, která biskupovi pomáhá řídit diecézi a nést pastorační i administrativní zodpovědnost. Poskytuje profesionální a přitom přátelskou podporu jednotlivým společenstvím diecéze. K tomuto účelu je zřízen biskupský úřad, nazývaný biskupská kurie.

17729

Centrem diecéze je katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích, stojící na místě kapitulního kostela, původně z 11. století. Kolem katedrály stojí budovy katedrální kapituly a Biskupství litoměřického, které tvoří uzavřený prostor, nazývaný Dómský pahorek. Zde se nacházejí úřední budovy Biskupství litoměřického a Katedrální kapituly u sv. Štěpána.

Diecéze litoměřická je tvořena 384 farnostmi, jež jsou sdruženy do deseti vikariátů. Jen v části farností sídlí duchovní přímo, ostatní jsou spravovány excurrendo (tzn. do neobsazených farností duchovní dojíždějí).

Dozvíte se zde základní informace o našem biskupství, vedení diecéze a úřadu biskupství. Jsou zde i informace o jednotlivých centrech, Diecézním domě kardinála Trochty a Klášteru Hejnice - vzdělávacím, konferenčním a poutním domě. Naleznete zde i informace o aktuálně nabízených pracovních místech.

V neposlední řadě zde naleznete odkazy do sekce historie, kde se můžete dozvědět více ze života biskupů, kteří se vystřídali na zdejším biskupském stolci, o katedrále sv. Štěpána a biskupské rezidenci.