Podzimní setkání varhaníků litoměřické diecéze

Varhaníky (nejen) litoměřické diecéze si dovolujeme tímto pozvat na podzimní setkání, které se uskuteční v sobotu 22.října 2022 v Horní Polici zhruba v čase 10.00 až 15.00 hodin.

Setkání proběhne střídavě ve farním sále a v poutním kostele (oboje spolu s ambity vytváří velmi malebný barokní poutní areál), kde jsou k dispozici dva nástroje. Zajímavostí místa je i obnovený zvonový soubor.

Kromě individuální dopravy doporučujeme využít především železniční spojení.
Vzhledem k omezeným možnostem místa, co se stravování týče, pokusíme se jej zajistit hromadně.

Další případné podrobnosti budou následovat zde nebo formou mailů.

Radek Rejšek, diecézní organolog