Diecézní biskup

Mons. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR
21. biskup litoměřický

272306Mons. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR se narodil 16. listopadu 1971 v Praze – Strašnicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě nastoupil do noviciátu v polské Lubaszowé (1990–1991) a následně složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. V letech 1991–1996 studoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň absolvoval formaci v pražském Arcibiskupském semináři. Po vysvěcení na kněze v roce 1996 byl farním vikářem na Svaté Hoře (1996–1999) a farářem tamtéž (1999–2008). V letech 2002–2011 zastával úřad provinciála Pražské provincie redemptoristů.

V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Tuto funkci zastával do konce roku 2008.

Mezi lety 2009 a 2016 byl generálním vikářem litoměřické diecéze. Od 1. října 2016 působí jako generální sekretář České biskupské konference; vede sekretariát této organizace zastřešující činnost katolické církve v ČR a mluví za ni v médiích.

V roce 2012 získal na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze licenciát z teologie a v roce 2014 tamtéž doktorát z teologie. V roce 2019 dokončil magisterské studium na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management. V současné době se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy věnuje studiu  dějin výtvarného umění se zaměřením na osobnost třetího pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna.

V letech 2014–2024 byl administrátorem farností Horní Police, Jezvé a Žandov v litoměřické diecézi. Za jeho působení se podařilo uskutečnit celkovou rekonstrukci poutního místa v Horní Polici.

Mezi jeho oblíbené činnosti patří hudba, především hra na varhany, a fotografování. Komunikuje na různých úrovních polsky, německy, anglicky, italsky a francouzsky.